Granice mojego języka <br/>oznaczają granice<br/>mojego świata Każdy język obcy <br/>daje nowe życie Język jest matką, <br/>a nie służebnicą myśli Inny język to inna <br/>wizja życia