Jakość i gwarancje

Gwarancje prawne

Gwarantujemy, że przekazane tłumaczenia są wolne od wad prawnych. ZTP „Sigillum” nabywa prawa majątkowe do każdego zleconego tłumaczenia na podstawie pisemnej umowy z autorem i przekazuje je zamawiającemu.

Kontrola jakości

  • tłumaczenie przygotowuje wyspecjalizowany tłumacz
  • tekst tłumaczenia weryfikuje i adiustuje zawodowy redaktor - rodowity użytkownik języka przekładu (native speaker)
  • przekłady obszernych specjalistycznych materiałów (publikacji) przygotowuje zespół złożonyz tłumaczy, konsultantów i redaktorów tłumaczeń, którzy pracują zgodnie ze sprawdzoną procedurą zapewnienia jakości

Przykładową procedurę kontroli jakości przedstawiamy w załączniku

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Zespół Tłumaczy Przysięgłych „Sigillum” posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tłumacza.Poufność, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Nasza firma została utworzona przez biegłych tłumaczy przysięgłych, zobowiązanych na mocy ustawy o zawodzie tłumacza do szczególnej dbałości o zachowanie w tajemnicy danych i informacji udostępnianych przez osoby fizyczne i prawne, które zamawiają tłumaczenia. Również umowy zawarte z pracownikami biura i tłumaczami ZTP „Sigillum” zawierają postanowienie o obowiązku zachowania w tajemnicy danych klientów, a także informacji, dokumentów i plików przez nich przekazywanych. Bezpieczeństwo danych gwarantują dodatkowe zabezpieczenia chroniące informacje poufne klientów. Obejmują one środki prawne, czyli odrębne umowy zobowiązujące do zachowania tajemnicy, a także rozwiązania techniczne, takie jak ograniczenia fizycznego dostępu pracowników do treści plików przekazywanych z zewnątrz pocztą elektroniczną czy system uwierzytelniania użytkowników wewnętrznej sieci firmy.

Zapewniamy wysoką jakość i gwarancję poprawności tłumaczeń

Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji prawnych i procedury kontroli jakości zapraszamy do kontaktu.