Sigillum: tłumaczenia specjalistyczne

Zespół Tłumaczy Przysięgłych „Sigillum” sp. z o.o. swoją działalność rozpoczął w 1991 roku. Jako jedno z nielicznych biur tłumaczeń od początku oferujemy pełny zakres usług językowych. Wykonujemy wszelkiego rodzaju tłumaczenia ustne oraz pisemne, a także lokalizację tekstów reklamowych, instrukcji i oprogramowania. W zakres naszych usług wchodzi również przygotowanie do druku zarówno tekstów tłumaczonych w ZTP „Sigillum”, jak i materiałów dostarczonych z zewnątrz (korekta i adiustacja przekładów) oraz DTP (skład i łamanie tekstów) i przygotowywanie materiałów dla drukarni (np. plików CTP).

Naszym głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości obsługi. Dlatego dokładamy starań, aby zapewnić Państwu jak najlepsze efekty pracy w każdej fazie realizacji zamówienia: od pierwszego kontaktu z klientem po przekazanie przekładu gotowego do użycia bądź rozpowszechniania czy też dostarczenie sprzętu i obsługę tłumaczeniową konferencji.

W tym celu:

  • Dążymy do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju umiejętności personelu; pracownicy naszego biura tłumaczeń biorą udział w szkoleniach wewnętrznych oraz kursach prowadzonych przez jednostki zewnętrzne.
  • Współpracujemy wyłącznie z wysoko wykwalifikowanymi tłumaczami, których umiejętności potwierdzone są dyplomami ukończenia wyższych studiów w dziedzinie filologii oraz lingwistyki stosowanej. Od naszych pracowników wymagamy nie tylko stałego poszerzania wiedzy językoznawczej, ale również znajomości dyscyplin, których dotyczą wykonywane przez nich tłumaczenia.
  • Nadzorujemy każdą usługę, która jest przygotowywana i wykonywana w naszym biurze. Nasi tłumacze mają możliwość korzystania ze zgromadzonej przez nas wiedzy i baz terminologicznych. Stwarzamy im także możliwość konsultacji tłumaczeń z pracownikami naukowymi i specjalistami współpracującymi z naszym biurem.
  • Obejmujemy tajemnicą wszystkie materiały i dokumenty przekazane nam przez klientów. Regulujemy ją właściwymi procedurami związanymi z obiegiem dokumentów, a także odpowiednimi postanowieniami umów z personelem biura i tłumaczami.
  • Nieustannie ulepszamy nasz system zapewnienia jakości, reagując na uwagi zgłaszane przez klientów oraz wprowadzając właściwe działania zapobiegawcze.
  • Dzięki aktywnej współpracy z klientem zapewniamy wykonywanie zleconych usług zgodnie z potrzebami i wymaganiami odbiorców danego tłumaczenia.
Zespół Tłumaczy Przysięgłych Sigillum Sp. z o.o.

Zarząd

JOLANTA KOLASA - PREZES ZARZĄDU

Tłumacz przysięgły języków angielskiego i włoskiego [prawo i gospodarka]

 

WOJCIECH RYNDUCH-WALECKI - WICEPREZES ZARZĄDU

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
[nauka i technika]
[tłumaczenia ustne]