Tłumaczenia dla firm

Zapewniamy kompleksową obsługę firm i instytucji

Tłumaczenia pisemne – zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe):

  • sprawozdania finansowe
  • oferty, reklama
  • korespondencja handlowa
  • umowy

Tłumaczenia ustne:

  • rozmowy i negocjacje
  • konferencje, spotkania, zebrania
  • szkolenia

Doradztwo językowe

Udzielamy porad językowych, odpowiadamy na pytania o poprawne i stosowne posługiwanie się językiem obcym w materiałach używanych na co dzień w przedsiębiorstwie: w korespondencji handlowej, opisach wyrobów, na papierze firmowym, fakturach. Pomagamy w lokalizacji materiałów reklamowych, czyli dostosowaniu ich układu i treści do norm językowych i kulturowych przyjętych przez odbiorców tekstu w języku obcym.

Nauczanie języków obcych

Prowadzimy kursy języków obcych dla pracowników przedsiębiorstw. Zakres kursu, jego cele i czas trwania ustalamy w porozumieniu z firmą zamawiającą szkolenie. Nasz pracownik, filolog z odpowiednim przygotowaniem dydaktycznym, opracowuje harmonogram nauczania i tematy zajęć, biorąc pod uwagę indywidualne umiejętności uczestników oraz potrzeby przedsiębiorstwa, w którym pracują.

Bezpłatnie wykonujemy wycenę tłumaczeń. Jeśli zainteresowała Państwa oferta naszego biura tłumaczeń, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Oferta współpracy dla firm

Umowa

Proponujemy współpracę w na podstawie korzystnej umowy długoterminowej. Zachęcamy do przesyłania pytań: kontakt.

Wzór umowy prześlemy w ciągu 1–2 dni, zależnie od zakresu zapytania. Główne postanowienia umów o usługi tłumaczenia przedstawiamy w załączniku.

Referencje

Kopie referencji potwierdzających nasze doświadczenie we wskazanych dziedzinach przesyłamy wraz ze wzorem umowy.