Tłumaczenia przysięgłe - dla tłumaczy

Zespół Tłumaczy Przysięgłych „Sigillum” działa jako spółka kapitałowa nieprzerwanie od 1991 r.

Główną dziedziną naszej działalności są tłumaczenia przysięgłe, ale wykonujemy również tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne oraz tłumaczenia techniczne i naukowe.

Od początku działalności współpracujemy stale z grupą kilkuset tłumaczy języków używanych w Europie i Azji. Nie jest to jednak grupa zamknięta – przeciwnie, wciąż dołączają do niej nowi tłumacze, redaktorzy tłumaczeń i konsultanci, w miarę jak na rynku pojawia się zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje, kompetencje językowe, kombinacje tłumaczonych języków, umiejętność pracy w określonych programach komputerowych.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami współpracy i wypełnienia formularza dla tłumaczy lub przesłania listu motywacyjnego z życiorysem pod adresem biura.

Zasady współpracy

Wykonanie każdego zamówienia jest uregulowane postanowieniami odrębnej umowy o dzieło. Tłumaczowi daje to możliwość rozważenia warunków zamówienia (termin, rodzaj tekstu, honorarium) w każdym przypadku przed zawarciem umowy. Honoraria za tłumaczenia sporządzone do 25. dnia miesiąca są wypłacane do końca tego samego miesiąca. Zawieramy umowy:

  • z tłumaczami pracującymi jako osoby fizyczne – umowa o dzieło z rozliczeniem podatku dochodowego przy korzystnych kosztach uzyskania przychodu,
  • z tłumaczami prowadzącymi działalność gospodarczą – przyjmujemy rachunki i faktury VAT.

Czego nie robimy. . .

  • Nie rozliczamy tłumaczeń według stawek ryczałtowych za „komplety” ani za „okresy rozrachunkowe” – każda umowa jest księgowana na warunkach ustalonych z tłumaczem.
  • Nie przekazujemy tłumaczom „tekstów próbnych”, za które nie otrzymują honorariów, a które w rzeczywistości są fragmentami realizowanych zamówień od klientów.
  • Nie uciekamy się do żadnych innych tego typu praktyk, które służą doraźnemu zyskowi, a nie budowaniu silnego, sprawnego i zaangażowanego w pracę zespołu.

a co robimy. . .

Traktujemy współpracujących z nami tłumaczy jak osoby, które mają taki sam wkład w powodzenie firmy, jak kierownictwo i pracownicy biura. Cenimy wiedzę tłumaczy i szanujemy ich zdanie.

Oferta współpracy dla tłumaczy

Formularz zgłoszeniowy

Tłumaczy zainteresowanych współpracą zapraszamy do wypełnienia formularza dla tłumaczy lub przesłania listu motywacyjnego wraz z życiorysem pod adresem biura.

Formularz zgłoszeniowy